DEI 2019: Radionice

Na ovogodišnjoj konferenciji Dani e-infrastrukture pripremili smo niz radionica:

 • Nova paradigma CRO NGI-ja: HTC cloud
 • Strojno prevođenje u okviru akademskih web domena
 • Kako iskoristiti interoperabilnost informacijskih sustava u Srcu  ̶  primjer povezanosti sustava ISVU, AAI@EduHr, ISSP, ISAK, Dabar, Merlin i Mozvag
 • Uporaba alata GitLAB pri razvoju programske podrške
 • Virtualna mreža kao preduvjet za IT u privatnom ili javnom oblaku
 • Objava istraživačkih podataka
 • Democratization of HPC and AI
 • Uspostava Wi-Fi bežične pristupne točke po eduroam standardu
 • Savjeti za jednostavno i besplatno fotošopiranje slika u GIMP-u
 • Uređivanje časopisa pomoću alata Open Journal Systems (OJS3)
 • Računarstvo u oblacima: Virtual Computing Lab (VCL)
 • Uporaba Vue.js i Vuetify.js kao frontenda za Symfony aplikacije
 • Grafički procesori na računalnom klasteru Isabella
 • ABC radionica
 • Računarstvo u oblacima: Virtual Private Server (VPS)
 • Novosti u sustavu AAI@EduHr

Broj mjesta na radionicama je ograničen.

Nova paradigma CRO NGI-ja: HTC cloud

kalendar 1. 4. 2019. u 9:00 sati

trajanje 90 min

gdje učionica Srce-A

opis Hrvatska nacionalna grid-infrastruktura (CRO NGI) raspodijeljena je računalna okolina sastavljena od računalnih i podatkovnih resursa. CRO NGI je dostupan svim hrvatskim znanstvenicima i istraživačima, a namijenjen je zahtjevnom računanju koje se svrstava u područje računarstva s velikom propusnošću (engl. High Throughput Computing HTC).

S razvojem novih posredničkih sustava u području računarstva u oblacima, grid-infrastrukture u svijetu počele su prelaziti na paradigmu računarstva u oblacima. Među istraživačima postoji potreba za aplikacijama za zahtjevno računanje koje se zbog arhitekture ne mogu izvoditi na grid-infrastrukturi nego zahtijevaju fleksibilniju okolinu koja omogućava pokretanje poslužitelja s proizvoljnim operacijskim sustavima i servisima. Primjeri su takvih aplikacija servisi za obradu podataka Hadoop, Spark i Flink, sustav za zahtjevno računanje Jupyter i sustav za bioinformatiku Galaxy.

Infrastruktura CRO NGI-ja nadograđena je na novu platformu HTC Cloud, temeljenu na otvorenim posredničkim sustavima za računarstvo u oblacima. Cilj je ove radionice upoznati polaznike sa svim mogućnostima koju nova platforma pruža.

Radionica je namijenjena:

 • IT stručnjacima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja
 • istraživačima

predavač predavač: Emir Imamagić, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu


Strojno prevođenje u okviru akademskih web domena

kalendar 1. 4. 2019. u 9:00 sati

trajanje  90 min

gdje učionica Srce-B

opis Jedan od problema domaćih web servisa, uključujući i akademskih je njihova slaba dostupnost na stranim jezicima. Na radionici će se predstaviti programska rješenja za strojno prevođenje web sadržaja na engleski jezik razvijena u okviru Laboratorija za generativno programiranje i strojno učenje na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Ona se mogu koristiti u obliku dodataka za web preglednike (Chrome extensions i Firefox Add-Ons) ili integrirana u web servise. Polaznici će na radionici dobiti probne korisničke račune za pristup web sučelju za održavanje baze jezičnih artefakata koji se koriste za prevođenje.

Radionica je namijenjena:

 • IT stručnjacima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja
 • istraživačima
 • nastavnicima u sustavu visokog obrazovanja
 • knjižničarima
 • administratorima informacijskih sustava

predavač predavač: Danijel Radošević, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu


Kako iskoristiti interoperabilnost informacijskih sustava u Srcu  ̶  primjer povezanosti sustava ISVU, AAI@EduHr, ISSP, ISAK, Dabar, Merlin i Mozvag

kalendar 1. 4. 2019. u 9:00 sati

trajanje 90 min

gdje City Plaza - dvorana Rab

opis Sveučilišni računski centar nudi akademskoj zajednici veći broj usluga koje obuhvaćaju područja informacijskih sustava, digitalnih repozitorija, elektroničkih identiteta itd. Svi su ti sustavi interoperabilni te nude različite mogućnosti kod povezivanja i međusobne razmjene podataka. Na radionici će biti prezentirane mogućnosti operativnog povezivanja ovih sustava:

 • Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU)
 • Informacijski sustav studentskih prava (ISSP)
 • Informacijski sustav akademskih kartica (ISAK)
 • Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja (AAI@EduHr)
 • Digitalni akademski arhivi i repozitoriji (Dabar)
 • Sustav za e-učenje Merlin
 • Informacijski sustav za potrebe reakreditacije visokih učilišta Mozvag2.

Radionica je namijenjena:

 • IT stručnjacima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja
 • administratorima informacijskih sustava

predavač predavači: Hana Miljanić i Siniša Ćosić, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu


Uporaba alata GitLAB pri razvoju programske podrške

kalendar 1. 4. 2019. u 9:00 sati

trajanje 90 min

gdje City Plaza - dvorana Mljet

opis Na radionici će se, kroz proces razvoja i implementacije programske podrške za IoT (engl. Internet of Things) uređaj, pokazati mogućnosti alata GitLAB. Kako efikasno prikupiti, zabilježiti i odabrati ideje pri razvoju programske podrške. Kako odabrane ideje implementirati u programsku podršku uz pomoć Git repozitorija te pratiti promjene pri razvoju programske podrške. Kako nakon implementacije programske podrške prikupiti zapažanja te ih pretvoriti u nove ideje ili zahtjeve za promjenom programskog koda. Kako nastalu programsku podršku dijeliti s drugim korisnicima i zajednicom.

Radionica je namijenjena:

 • IT stručnjacima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja
 • istraživačima
 • administratorima informacijskih sustava

predavač predavač: Dubravko Penezić, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu


Virtualna mreža kao preduvjet za IT u privatnom ili javnom oblaku

kalendar 1. 4. 2019. u 9:00 sati

trajanje 90 min

gdje City Plaza - dvorana Lastovo

opis Postojeći način upravljanja mrežom ne može ispratiti sve dinamičnije promjene u modernom cloud okruženju, posebice u razvoju aplikacija iduće generacije baziranih na mikro servisima. Mrežne tehnologije koje danas koristimo imaju limitiranu upotrebu u visoko virtualiziranim okolinama, koje danas predstavljaju >80% IT okruženja. Da bi korisnici mogli i u mrežnom segmentu pratiti sve učestalije zahtjeve i dinamiku infrastrukturnih okruženja baziranih na kontejnerima, mreža mora biti automatizirana i sigurna, te po potrebi lako integrativna u devops procese. Uz navedeno, obzirom da korisnici sve vise koriste i usluge u javnom oblaku (IaaS/Saas/PaaS/Xaas) pored onih hostanih u privatnom oblaku, potrebno je i mrežne i sigurnosne politike lako i brzo aplicirati i na navedene komponente. VMware NSX u većoj mjeri ubrzava I pojednostavljuje upravljanje  mrežnim servisima u privatnom, hibridnom I javnom oblaku dok VMware SD WAN garantira kvalitetu usluge korištenja tih servisa na globalnoj razini.

Radionica je namijenjena IT stručnjacima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja.

predavač predavači: Visnja Rados i Tomas Michaeli, VMware


Objava istraživačkih podataka

kalendar 1. 4. 2019. u 9:00 sati

trajanje 90 min

gdje City Plaza - dvorana Brač

opis Čuvanje i objava istraživačkih podataka u otvorenom pristupu ne samo da sve češće postaje zahtjev financijera pojedinih istraživanja (npr. u istraživačkim projektima koje financira EU), nego kao jedno od načela otvorene znanosti doprinosi i kvaliteti istraživanja i, što je najvažnije, bržoj primjeni i boljoj iskorištenosti rezultata istraživačkoga rada.

Na radionici će biti pojašnjeno:

 • zašto su istraživački podaci važni te kako ih pripremiti za pohranu i ponovno korištenje
 • što su FAIR data načela
 • kako upravljati istraživačkim podacima te koji su elementi plana upravljanja istraživačkim podacima (Data Management Plan, DMP)
 • kako istraživačima i stručnjacima koji rade s podacima može pomoći globalna zajednica okupljena u okviru organizacije Research Data Alliance (RDA) te
 • demonstrirana pohrana istraživačkih podataka u repozitorij uspostavljen u sustavu Digitalni akademski arhivi i repozitoriji (Dabar).

Radionica je namijenjena:

 • istraživačima
 • urednicima repozitorija

predavač predavači: Alen Vodopijevec, Institut Ruđer Bošković i OpenAIRE, Draženko Celjak i Ljiljana Jertec, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu


Democratization of HPC and AI

kalendar 1. 4. 2019. u 9:00 sati

trajanje 90 min

gdje City Plaza - dvorana Lopud

opis Based on decades of experience with leading institutions, technology partners and strategic customers, Dell EMC provides an extensive portfolio of technologies that simplify HPC adoption to advance research and further democratize HPC and AI. This solutions can be implementent to adress challenges in transforming University`s.

This workshop is designed for:

 • IT professionals from higher education institutions
 • researchers
 • information system administrators

predavač predavač: Bart Mellenbergh, Dell Technologies


Uspostava Wi-Fi bežične pristupne točke po eduroam standardu

kalendar 2. 4. 2019. u 13:30 sati

trajanje 180 min

gdje učionica Srce-A

opis Radionica će praktično predstaviti područje dizajna Wi-Fi mreža i uspostave bežične pristupne točke skupom sigurnosnih protokola WPA2/AES EAP-TTLS/PAP.

U prvome dijelu polaznici će se upoznati s izazovima prilikom izgradnje bežične mreže i metodama autentikacije na bežične pristupne točke, a u drugom djelu praktično će se obraditi uspostava bežične pristupne točke prema specifikacijama eduroama.

Radionica je namijenjena:

 • IT stručnjacima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja
 • administratorima informacijskih sustava

predavač predavači: Robert Maltarić i Dubravko Penezić, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu


Savjeti za jednostavno i besplatno fotošopiranje slika u GIMP-u

kalendar 2. 4. 2019. u 13:30 sati

trajanje 180 min

gdje učionica Srce-B

opis Kako od vlastite fotografije napraviti atraktivno vizualno rješenje? Na ovoj će se radionici pokazati mogućnosti besplatnog programa GIMP: kako ukloniti, izrezati, spojiti ili rotirati slikovne elemente; kako podesiti boju i kontrast na slici; kako dodati tekst na sliku te koja je razlika između slike za web i slike za tisak. Na radionici će se pokazati gdje se mogu preuzeti besplatne slike te kako suhoparne podatke predstaviti na vizualno atraktivan način.

Krenut će se od fotografiranja mobilnim uređajem i obrade iste fotografije kako bi polaznici na kraju izradili atraktivno vizualno rješenje. Navedeno vizualno rješenje poslužit će kao primjer za prezentaciju sadržaja publikacija ili nastavnih materijala na vizualno atraktivan način.

Radionica je namijenjena:

 • nastavnicima u sustavu visokog obrazovanja
 • svima koji u izradi svojih publikacija ili nastavnih materijala koriste slikovne prikaze (digitalne fotografije, grafike, vizuale, itd.).

predavač predavači: Andro Škerlj i Dominik Kenđel, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu


Uređivanje časopisa pomoću alata Open Journal Systems (OJS3)

kalendar 2. 4. 2019. u 13:30 sati

trajanje 90 min

gdje City Plaza - dvorana Rab

opis Cilj je radionice uredništvima časopisa demonstrirati kako mogu unaprijediti proces uređivanja časopisa alatom Open Journal Systems (OJS), sustavom za provođenje cjelokupnog procesa uređivanja i izdavanja časopisa. U sklopu Portala hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa – Hrčak, urednicima časopisa dostupna je trenutačno aktualna verzija OJS3.

Radionicu će voditi urednici časopisa Periodicum Biologorum i Rudarsko-geološko-naftni zbornik koji se OJS-om za uređivanje časopisa koriste od 2015. godine.

Radionica je namijenjena urednicima stručnih i znanstvenih časopisa.

predavač predavači: Sven Jelaska, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Periodicum Biologorum i Tomislav Malvić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Rudarsko-geološko-naftni zbornik


Računarstvo u oblacima: Virtual Computing Lab (VCL)

kalendar 2. 4. 2019. u 13:30 sati

trajanje 90 min

gdje City Plaza - dvorana Brač

opis Virtual Computing Lab (VCL) usluga je Srca koja djelatnicima ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućava upotrebu skupova virtualnih poslužitelja po paradigmi računarstva u oblacima (engl. cloud computing). Usluga VCL omogućava korisnicima fleksibilno zadovoljavanje njihovih dinamičkih potreba, kao što su virtualne učionice za potrebe nastave ili virtualni laboratoriji u nastavi ili istraživanjima.

Radionica je namijenjena:

 • IT stručnjacima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja
 • nastavnicima u sustavu visokog obrazovanja
 • administratorima informacijskih sustava

predavač predavač: Ivan Rako, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu


Uporaba Vue.js i Vuetify.js kao frontenda za Symfony aplikacije

kalendar 2. 4. 2019. u 13:30 sati

trajanje 90 min

gdje City Plaza - dvorana Lastovo

opis Tijekom radionice prikazat će se izrada jednostavne web aplikacije koja u backendu koristi Symfony, dok su za UI zaduženi Vue i Vuetify. Objašnjena će biti arhitektura jedne takve aplikacije kao i osnovni koncepti vezani uz Symfony, Vue i Vuetify.

Symfony kao vodeći PHP razvojni okvir za izradu web stranica i aplikacija može koristiti različite načine izrade korisničkih sučelja, a tokom radionice prikazat će se kako zajedno koristiti template engine Twig i Vue.js, JavaScript framework za izradu korisničkih sučelja (UI) i single-page applications (SPA). Za bržu izradu korisničkog sučelja koristit će se gotov set komponenti baziranih na Google Material Design-u specijalno prilagođen za Vue.js pod nazivom Vuetify.

Preporuča se da polaznici imaju barem osnovna znanja o objektno orijentiranom programiranju (OOP), PHP-u i JavaScript programskom jeziku, te osnove HTML-a i CSS-a.

Radionica je namijenjena IT stručnjacima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja.

predavač predavač: Dario Grd, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu


Grafički procesori na računalnom klasteru Isabella

kalendar 2. 4. 2019. u 13:30 sati

trajanje 90 min.

gdje City Plaza - dvorana Mljet

opis Grafički procesori sastavni su dio većine modernih superračunala i računalnih klastera jer omogućavaju višestruko ubrzavanje korisničkih aplikacija. Na listi TOP500 superračunala svijeta iz studenoga 2018. čak 138, od prijavljenih 500 superračunala, koristilo se nekim oblikom akceleratora ili koprocesora uz klasične procesorske jezgre. Od toga se čak 123 koristilo grafičkim procesorima NVIDIA.

Računalni klaster Isabella početkom 2019. godine proširen je posljednjom generacijom grafičkih procesora NVIDIA Tesla V100 zasnovanim na arhitekturi Volta koja je namijenjena za područje naprednog računanja, ali i područje umjetne inteligencije i dubokog učenja.

Radionica je namijenjena:

 • IT stručnjacima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja
 • istraživačima
 • nastavnicima u sustavu visokog obrazovanja

predavač predavač: Tomislav Smolčić, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu


ABC radionica

kalendar 2. 4. 2019. u 13:30 sati

trajanje 90 min.

gdje City Plaza - dvorana Lopud

opis ABC radionica  namijenjena je nastavnicima u sustavu visokog obrazovanja na kojoj će moći s pomoću metode ABC (https://blogs.ucl.ac.uk/abc-ld/) osmisliti novi ili unaprijediti postojeći kolegij ili obrazovni program. Cilj je pomoći nastavnicima da naprave reviziju postojećih kolegija te vide kako ih unaprijediti, uvesti nove nastavne metode i metode vrednovanja, postaviti ih u online okruženje ili podići razinu e-učenja ili da zamisle i postave kako će izgledati novi kolegij ili program.

Nastavnici će na radionici raditi u grupama na obrazovnom programu ili e‑kolegiju te, na zabavan i jednostavan način, definirati pojedine aktivnosti i način provedbe (u učionici ili online) koji su potrebni za postizanje ishoda učenja.

Radionica je namijenjena nastavnicima u sustavu visokog obrazovanja.

predavač predavačice: Sandra Kučina Softić i Tona Radobolja, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu


Računarstvo u oblacima: Virtual Private Server (VPS)

kalendar 2. 4. 2019. u 15:30 sati

trajanje 90 min.

gdje City Plaza - dvorana Brač

opis Virtual Private Server (VPS) usluga je Srca koja ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućava upotrebu virtualnih poslužitelja po paradigmi računarstva u oblacima (engl. cloud computing). Usluga VPS, s razinom podrške standardnom za moderni podatkovni centar (visoka raspoloživost, pouzdanost, skalabilnost, fleksibilnost upravljanja), omogućava ustanovama zadovoljavanje njihovih trajnih potreba za poslužiteljskim kapacitetima.

Radionica će praktično predstaviti poslovne procese, informacije o virtualizacijskim klasterima i implementiranim tehničkim rješenjima, sučelja za korisnike, sigurnosnu pohranu podataka i oporavak u slučaju havarije.

Radionica je namijenjena:

 • IT stručnjacima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja
 • administratorima informacijskih sustava

predavač predavač: Davor Šarić, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu


Novosti u sustavu AAI@EduHr

kalendar 2. 4. 2019. u 15:30 sati

trajanje 90 min.

gdje City Plaza - dvorana Lastovo

opis AAI@EduHr je autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Ova je radionica namijenjena svima koji žele znati više o sustavu, a posebno onima koji na matičnim ustanovama iz sustava brinu o programskoj podršci.

Nakon uvodnog dijela, koji je zamišljen kao upoznavanje sa sustavom i osnovnim pojmovima povezanim sa sustavom AAI@EduHr, na radionici će biti prezentirane novosti u vezi s pristupom podacima u LDAP imeniku ustanove. Stupanjem na snagu GDPR-a pojavila se potreba za restriktivnijom politikom pristupa podacima u LDAP imeniku pa je, u skladu s odredbom, u novim inačicama instalacijskog paketa openldap-aai onemogućen anoniman pristup podacima, što može utjecati na razne aplikacije koje se koriste podacima iz imenika. Na radionici će se predstaviti što se točno i kako mijenja te kako omogućiti pristup podacima u imeniku za potrebe aplikacija.

Polaznici će na radionici moći postavljati pitanja i raspraviti probleme iz prakse s kojima se susreću u radu sa sustavom AAI@EduHr.

Radionica je namijenjena:

 • IT stručnjacima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja
 • administratorima informacijskih sustava

predavač predavač: Mijo Đerek, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu