Program

Utorak, 7. travnja 2020.

Radionice, demonstracije i rasprave

8:00 -
Registracija sudionika mjesto City Plaza Zagreb
9:00 - 10:30

mjesto Srce, učionice B i E1

 • HTC Cloud
 • Implementacija digitalnih znački u sustavu Moodle

mjesto City Plaza Zagreb, dvorane Brač, Lastovo, Mljet, Lopud

 • Upravljanje istraživačkim podacima
 • Novosti u sustavu AAI@EduHr
 • Prikaz funkcionalnosti Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU)
 • Sinergija znanstveno-stručnog repozitorija i participativne enciklopedije: Kako sadržajima s Hrčka povećati pouzdanost članaka na Wikipediji? Kako sadržajima s Wikipedije povećati popularnost Hrčka?

mjesto Srce, dvorana 25

Sastanak Vijeća partnera projekta HR-ZOO (sudjelovanje po pozivu)

HR-ZOO logo

10:30 - 11:00
Pauza

Svečano otvaranje konferencije

mjesto City Plaza Zagreb, dvorana Kornati

11:00 - 11:20
Svečano otvaranje konferencije
11:20 - 11:40
Usluge Srca za otvorenu znanost i otvoreno obrazovanje
Ivan Marić, zamjenik ravnatelja i tehnički direktor Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu
11:40 - 12:30

Pozvano predavanje:

Education and Research 4.0 - a far reaching digital transformation of higher education, are you getting ready? - a view from the UK
Paul Feldman, ravnatelj Jisca, Ujedinjeno Kraljevstvo

12:30 - 13:30
Ručak

 

Predavanja i rasprave

mjesto City Plaza Zagreb

13:30 - 15:00

mjesto dvorana Kornati

Europski istraživački infrastrukturni konzorciji u Hrvatskoj

Rasprava: Prednosti i izazovi učinkovite uporabe istraživačke infrastrukture

U uvodnom dijelu predstavit će se rad istraživačkih infrastruktura u Republici Hrvatskoj koje okupljaju i opslužuju istraživačku zajednicu, a kroz raspravu naglasak će biti na važnosti otvorene znanosti, kulture razmjene podataka i uporabe zajedničkih resursa e-infrastrukture među kojima su računalni i spremišni resursi projekta HR-ZOO, platforma za institucijske i tematske repozitorije - Dabar te sustav elektroničkih identiteta - AAI@EduHr.

Uvodničari i sudionici rasprave:

 • Marko Tadić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, nacionalni koordinator za CLARIN ERIC
 • Dragan Bagić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, nacionalni koordinator za ESS ERIC
 • Koraljka Kuzman Šlogar, Institut za etnologiju i folkloristiku, nacionalna koordinatorica za DARIAH-HR
 • Matea Krmpotić, Institut Ruđer Bošković, predstavnica nacionalnog koordinatora za CERIC-ERIC
 • Irena Kranjec, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predstavnica pružatelja usluga za CESSDA ERIC
 • Ivan Marić, zamjenik ravnatelja i tehnički direktor Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu

Moderator: Slaven Mihaljević, Ministarstvo znanosti i obrazovanja

mjesto dvorana Brač

Informacijski sustavi u znanosti i visokom obrazovanju

Obnovljeni temeljni upisnici znanosti i visokog obrazovanja
Ognjen Orel, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

ISVU - pregled novosti u sustavu te plana razvoja
Denis Kranjčec, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

ISVURI - sustav upravljanja ocjenama i nastavnim procesima Sveučilišta u Rijeci
Darko Vidučić, Robert Lujo, Lado Kranjčević, Sveučilište u Rijeci

Moderator: Denis Kranjčec, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

mjesto dvorana Lopud

Sigurnost i pouzdanost elektroničkih identiteta

Višestupanjska autentikacija u AAI@EduHr
Mijo Đerek i Dubravko Penezić, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

Mogućnosti primjene alternativnih metoda autentikacije u uslugama CARNET-a
Boris Brdarić, CARNET

AAI@EduHr u međunarodnom okruženju
Miroslav Milinović, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

Moderator: Miroslav Milinović, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

mjesto dvorana Lastovo

Profesionalno usavršavanje IT stručnjaka

Rasprava: Važnost kompetencija IT stručnjaka u sustavu znanosti i visokog obrazovanja

Sudionici rasprave:

 • Katarina Pažur Aničić, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica Centra za podršku studentima i razvoj karijera
 • Vjeran Bušelić, Tehničko veleučilište u Zagrebu, voditelj karijernog savjetovanja
 • Dobriša Dobrenić, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu, pomoćnik ravnatelja za računalnu i mrežnu infrastrukturu
 • Svebor Prstačić, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, voditelj Centra informacijske potpore
 • Mihael Šutalo, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sistemski inženjer i polaznik obrazovnog programa Srca edu4IT Sistemski administrator 1 i 2.

Moderatorica: Sabina Rako, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

15:00 - 15:30
Pauza
15:30 - 17:00

mjesto dvorana Kornati

Informacijski sustavi u znanosti

Zašto nam treba CroRIS?
Senka Maćešić, Sveučilište u Rijeci

CroRIS - status i plan za 2020.
Ognjen Orel, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

CROSBI profil i administracija zapisa na razini ustanove
Matija Kovačević i Sofija Konjević, Institut Ruđer Bošković

Moderator: Ognjen Orel, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

mjesto dvorana Brač

Napredno računanje

Nacionalni centar kompetencija za računarstvo visokih performansi i HR-ZOO
Dobriša Dobrenić, Ivan Marić, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

Infrastrukture za napredno računanje prije i poslije projekta HR-ZOO
Emir Imamagić, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

Simulacije tuče WRF – HAILCAST modelom na računalnom klasteru Isabella
Barbara Malečić, Damjan Jelić, Kristian Horvath, Karmen Babić, Petra Mikuš Jurković, Nataša Strelec Mahović, Maja Telišman Prtenjak, Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Državni hidrometeorološki zavod

Moderator: Ivan Marić, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

mjesto dvorana Lopud

Iskoraci u digitalnom društvu

Prevoditelj za predsjedanje Vijećem EU-a
Marko Tadić, Matea Filko, Vanja Štefanec, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

EMOCNET - Portal za prikaz jezične analize pojmovnih mreža
Benedikt Perak, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Integracije informatičkih rješenja (EPP-WEB) u poslovnim procesima Hrvatske zaklade za znanost koristeći infrastrukturu Srca
Zvonimir Deković, Hrvatska zaklada za znanost

HPC-Europa3 - projekt za unaprijeđenje suradnje u istraživanju korištenjem HPC resursa
Matko Mužević, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Analiza ostvarenih ciljeva projekta Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija - e-Izvori
Alisa Martek, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Moderatorica: Sabina Rako, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

mjesto dvorana Lastovo

Sponzorski blok

Modern apps showcase - VMware Tanzu and Project Pacific
Bruno Sunjic, VMware

Moderatorica: Tona Radobolja, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

Društveno događanje

17:30 - 19:00

TBA

Srijeda, 8. travnja 2020. 

Predavanja i rasprave

8:30 - 9:30
Registracija sudionika mjesto City Plaza Zagreb
9:30 - 11:00

mjesto City Plaza Zagreb, dvorana Kornati

Digitalni repozitoriji kao podrška istraživačkim procesima

Dabar – arhiv ocjenskih radova ili sveobuhvatna podrška za ustanove, znanstvenike i javnost?
Lea Škorić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Koordinacijski odbor Dabra

CROSSDA - Hrvatski arhiv podataka za društvene znanosti kao pružatelj usluga za CESSDA ERIC
Irena Kranjec i Marijana Glavica,
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

OpenAIRE usluge za istraživače, urednike repozitorija i financijere istraživanja
Jadranka Stojanovski, Sveučilište u Zadru, Institut Ruđer Bošković; Alen Vodopijevec, Institut Ruđer Bošković

Hrvatska udruga za znanstvenu komunikaciju - ZNAK
Iva Grabarić Andonovski i Vladimir Mrša, Hrvatska udruga za znanstvenu komunikaciju

Moderator: Draženko Celjak, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

mjesto City Plaza Zagreb, dvorana Brač

Mobilnost u digitalnoj Europi

MyAcademicID and Erasmus Without Paper: Building digital bridges for higher education in Europe 
(online predavanje na engleskom jeziku)
Jeroen van Lent, European University Foundation

Digitalizacija Erasmusa u Hrvatskoj
Jasmina Skočilić, Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Kako e-infrastruktura znanosti i visokog obrazovanja podržava  međunarodnu mobilnost
Miroslav Milinović, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

Moderator: Miroslav Milinović, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

mjesto City Plaza Zagreb, dvorana Lastovo

Digitalna pristupačnost 

Digitalna pristupačnost: ravnopravne mogućnosti aktivnog sudjelovanja u digitalnom društvu
Sanda Starešina, CARNET

Provedba Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora 
Tamara Horvat Klemen, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva; Marko Kovačić, Ured povjerenika za informiranje

Razvoj pristupačnog weba
Mijo Krišto, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

Moderatorica: Jasmina Plavac, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

mjesto Srce, dvorana E

Akademski integritet i softveri za provjeru autentičnosti radova

Instititucionalne, nacionalne i međunarodne politike akademskog integriteta
Marina Matešić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Analiza udjela korištenih izvora za završne i diplomske radove primjenom normaliziranog Herfindahl–Hirschman indeksa
Mladen Sokele, Tehničko veleučilište u Zagrebu

Sveučilište u Zadru i Turnitin: Od početnih do naprednih koraka u primjeni
Zvjezdan Penezić, Sveučilište u Zadru

Iskustva u korištenju softvera PlagScan
Tanja Šestanj-Perić, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

Primjena softvera za provjeru autentičnosti na sveučilišnoj i nacionalnoj razini
Lado Kranjčević, Sveučilište u Rijeci

Iskustva u korištenju Turnitin sustava na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku
Dražan Kozak, Davor Šego i Albert Oswald, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Moderatorica: Sandra Kučina Softić, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

mjesto Srce, dvorana 25

Sastanak partnera projekta EUROCC (sudjelovanje po pozivu)

 

11:00 - 11:30
Pauza
11:30 - 12:30

mjesto City Plaza Zagreb, dvorana Kornati

Pozvano predavanje:

Importance of research data to reinforce open science – the RDA perspective
Hilary Hanahoe, glavna tajnica Research Data Alliance (RDA)

12:30 - 13:30
Ručak

Radionice, demonstracije i rasprave

13:30 - 15:00

mjesto Srce, učionica B

 • OJS3 za urednike časopisa

mjesto City Plaza Zagreb, dvorane Brač, Lopud, Lastovo, Mljet

 • Istraživački podaci – što s njima?
 • Korištenje računalnim klasterom Isabella
 • Koliko je pristupačan moj web
 • Baza podataka projektnih aktivnosti u znanosti i visokom obrazovanju Republike Hrvatske
15:00 - 15:30
Pauza
15:30 - 17:00

mjesto Srce, učionice B

 • (nastavak) OJS3 za urednike časopisa

mjesto City Plaza Zagreb, dvorane Brač, Lastovo

 • (nastavak) Korištenje računalnim klasterom Isabella