Pozvani predavači

Eng Lim Goh

Eng Lim Goh

Prvi pozvani predavač dr. Eng Lim Goh, potpredsjednik je i glavni tehnički direktor za napredno računanje i umjetnu inteligenciju u tvrtki Hewlett Packard Enterprise, a prije toga radio je kao glavni tehnički direktor u Silicon Graphicsu. Dr. Goh se smatra jednim od najvažnijih HPC i AI vizionara, a u svojem istraživačkom radu bavi se temama kao što su prijelaz sa specifične na opću umjetnu inteligenciju i autonomne sustave, projektiranje arhitekture sustava za simulaciju biološki detaljnog mozga sisavaca, predviđanje predispozicija za nuspojave cjepiva putem strojnog učenja podataka o ekspresiji gena i osmišljavanje podatkovno-intenzivne strukture za exascale sustave. Njegov rad uključuje i osmišljavanje decentraliziranog strojnog učenja metodom roja temeljenog na blockchainu za financije i zdravstvo, što je bilo objavljeno na naslovnici časopisa Nature, te rad na implementaciji umjetne inteligencije u utrkama Formule 1.

Bio je glavni istraživač u eksperimentu na Međunarodnoj svemirskoj postaji kojim je ispitivan rad autonomnih superračunala za vrijeme dugotrajnih svemirskih putovanja. Taj je program osvojio NASA-inu Medalju za iznimna tehnološka postignuća 2019. godine i nagradu HPCwire za vrhunska postignuća u 2017. godini. Dr. Goh je član Znanstvenog savjetodavnog odbora Nacionalne istraživačke zaklade Singapura. U svojoj doktorskoj disertaciji bavio se paralelnim arhitekturama i računalnom grafikom, a posjeduje i počasnu diplomu iz strojarstva na Sveučilištu u Birminghamu. Vlasnik je jedanaest američkih patenata, dok su dva još u postupku priznavanja.

Sažetak predavanja

U pozvanom predavanju govorit će o značaju superračunala i umjetne inteligencije, njihovim posebnostima i dobrobitima koje donose u provedbi znanstvenih istraživanja. Poseban naglasak bit će na odnosu između naprednog računanja i umjetne inteligencije te o tome kako se ta dva područja međusobno razvijaju, koje su razlike i sličnosti među njima te kako jedno utječe na drugo. Također govorit će i o primjeni naprednog računanja u razvoju umjetne inteligencije (npr. primjena GPU-eva u AI intenzivnim algoritmima), te o ulozi koju umjetna inteligencija sve više ima u znanosti i obrazovanju, ali i u poslovanju tvrtki.

Giorgio Rossi

Giorgio Rossi

Drugi pozvani predavač dr. sc. Giorgio Rossi profesor je fizike na Università degli Studi di Milano te predstavnik Italije u Upravnom odboru EOSC-a.

Vodi eksperimentalnu istraživačku grupu za fiziku materije niske dimenzije u postrojenjima za sinkrotronsko zračenje, u suradnji s CNR-om i Elettrom u Trstu. Ujedno je od 2008. godine i koordinator europske istraživačke infrastrukture za nanoznanost NFFA-Europe u Trstu (Nano Foundries and Fine Analysis). Od 2013. do 2016. godine predsjedao je Radnom grupom za strategiju fizikalnih znanosti i inženjerstva ESFRI-ja, a u razdoblju od 2016. do 2018. godine bio je predsjednik ESFRI-ja. Koordinirao je stručnom skupinom koja je napisala talijanski Nacionalni plan za otvorenu znanost koji je stupio na snagu 2022. Predstavlja Italiju u Upravnom odboru EOSC-a i doprinosi kao supredsjedatelj podskupine za politiku. Autor je ili koautor više od 240 znanstvenih radova u ISI časopisima.

Sažetak predavanja

U programu trećeg dana konferencije Srce DEI 2023, 30. ožujka, održat će pozvano predavanje s temom „The challenge of digitalization of research: interoperability of research infrastructures and access to FAIR data for exploiting automated research workflows”. Govorit će o ulozi koju ključni elementi otvorene znanosti, a to su FAIR podatci i podatkovne usluge za istraživanje, imaju unutar EOSC-a, te koja je njihova uloga u jačanju interoperabilnosti istraživačkih infrastruktura. Bit će riječi i o doprinosu istraživačkih infrastruktura i FAIR podataka u naprednoj digitalizaciji istraživanja, npr. putem automatiziranih tijekova istraživanja, što također može postati ključna prednost za europsko istraživanje ako EOSC bude uspješan.