Preliminarni program

Objavili smo preliminarni program konferencije Srce DEI 2023.

Utorak, 28. ožujka 2023. - radionice

9:00 Izrada vizuala za digitalnu značku Kako izraditi aktivnost Lekcija u sustavu Moodle? Docker i AAI HPC
10:30 Pauza
11:00 Izvještajni sustav za repozitorije ABC radionica dizajna nastave Git Virtualni podatkovni centri (1/3)
12:30 Pauza
13:30 Računalna kemija CroRIS za znanstvenike DOCX2JATS za izradu članaka u XML formatu Virtualni podatkovni centri (2/3)
14:30 Pauza
15:00 Strojno učenje CroRIS za urednike   Virtualni podatkovni centri (3/3)

Srijeda, 29. ožujka 2023.

8:30 Registracija i kava dobrodošlice
9:00 Svečano otvaranje konferencije
9:30 Pozvano predavanje
10:15 Pauza za kavu
10:45 Panel "Uloga naprednog računanja u razvoju znanosti i gospodarstva"
12:15 Prezentacija postera
12:45 Pauza za ručak
13:30 Sponzorska predavanja
14:00 Tematski blok 1
Katalog usluga
HR-ZOO (1/2)
Tematski blok 2
Mikrokvalifikacije u visokom obrazovanju
Tematski blok 3
Znanstveno izdavaštvo i Hrčak
15:30 Pauza za kavu
16:00 Tematski blok 1
Katalog usluga
HR-ZOO (2/2)
Tematski blok 4
E-sveučilišta
Tematski blok 5
Kvantne komunikacije
17:30 Zaključci / zatvaranje 2. dana konferencije

Četvrtak, 30. ožujka 2023.

8:30 Registracija i kava dobrodošlice
9:00 Uvod u 3. dan konferencije
9:15 Pozvano predavanje
10:00 EOSC
Nacionalni tripartitni sastanak (1/3)

eosc logo
Tematski blok 6
Europska digitalna inovacijska središta i digitalna transformacija u Hrvatskoj
Tematski blok 7
CroRIS i znanstveno i tehnologijsko predviđanje
Fakultativni obilazak
Podatkovni centar HR-ZOO (Borongaj)

HR-ZOO logo
11:30 Pauza za kavu
12:00 EOSC
Nacionalni tripartitni sastanak (2/3)

eosc logo
Tematski blok 8
ISVU - novosti
Tematski blok 9
Hrvatski centar kompetencija za HPC
Fakultativni obilazak
Podatkovni centar HR-ZOO (Borongaj)

HR-ZOO logo
13:30 Pauza za ručak
14:15 Sponzorska predavanja
14:45 EOSC
Nacionalni tripartitni sastanak (3/3)

eosc logo
Tematski blok 10
Napredno računanje
Tematski blok 11
Virtualni kampusi i informacijski sustavi
Fakultativni obilazak
Podatkovni centar HR-ZOO (Borongaj)

HR-ZOO logo
16:15 Zatvaranje konferencije