Najavljujemo prvog pozvanog predavača

Olivier Verscheure
Olivier Verscheure ravnatelj je Švicarskog centra za znanost o podacima (Swiss Data Science Center). Na konferenciji Dani e-infrastrukture 2018 držat će predavanje na temu znanost o otvorenim podacima.