Ivan Marić

Ivan Marić

 

Ivan Marić je zamjenik ravnatelja i tehnički direktor Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. godine.

Sudjelovao je u dizajniranju i izgradnji hrvatskog interneta početkom devedesetih godina prošlog stoljeća. Vodio je i aktivno sudjelovao na uspostavi većine nacionalnih komponenti e-infrastrukture te je sudjelovao u uspostavljanju i upravljanju Paneuropskom e-infrastrukturom: GEANT i EGI.

Član je većeg broja međunarodnih stručnih tijela (GEANT Board of Directors, EGI Council, EOSC Working Group) te predstavnik Republike Hrvatske u e-IRG, Future Internet Forumu (FIF), Istraživačke infrastrukture programskom odbora Obzora 2020.

Ivan Marić je voditelj projekta HR-ZOO.

Predavanje: Predstavljanje projekta HR-ZOO: sažetak, snimka predavanja.