Upute izlagačima postera

DIMENZIJE:

Preporučena dimenzija postera je 707 mm x 1000 mm (standardan format B1) u „portret“ orijentaciji, a autori osiguravaju sredstva za izradu (printanje) postera.

U „portret“ orijentaciji poster će biti viši, a za pričvršćivanje postera na ploču trebate osigurati kopče, čavliće ili obostrano ljepilo, o čemu ćete biti na vrijeme obaviješteni.

ORGANIZIRANJE POSTERA:

Poster sesije su dobar način na koji možete jednostavno prikazati svoj rad na projektu, tijek projekta ili njegove rezultate, a sa zainteresiranim sudionicima možete raspravljati o tehničkim detaljima i detaljima tijeka rada na projektu. Važno je da svoju poruku prikažete jasno, uočljivo i zanimljivo kako biste privukli sudionike koji bi se mogli zainteresirati za vaš rad.

Poster treba pokrivati ključne točke vašeg rada, ne mora nužno uključivati sve detalje, koje možete dodatno opisati zainteresiranim sudionicima. Idealan poster je dizajniran tako da privuče pozornost, pruži kratak pregled vašeg rada i pokrene raspravu.

Pažljivo i potpuno pripremite poster prije konferencije. Pokušajte ga zalijepiti prije nego krenete na konferenciju kako biste vidjeli kako će izgledati i kako bi bili sigurni da imate sve elemente koje biste željeli predstaviti.

Naslov postera treba biti na vrhu VELIKIM ŠTAMPANIM SLOVIMA visine oko 25 mm.

Ispod naslova stavite ime / imena autora i pripadnost ustanovi ili tvrtki.

Tijek postera treba biti od gornjeg lijevog do donjeg desnog ugla. Koristite strelice kojima vodite gledatelje kroz poster. Koristite boju, slike, dijagrame, ilustracije kako bi vaš poster bio privlačniji i zanimljiviji.

Pokušajte navesti zaključak u šest redaka ili manje, slovima visine oko 15 mm kako bi bio čitljiv iz daljine. Neka poster bude što razumljiviji, jer će vam to uštediti vrijeme prezentiranja koje ne želite potrošiti na tehničke rasprave.

PREDSTAVLJANJE POSTERA:

Poster sesije počinju jednominutnim izlaganjem i predstavljanjem svih autora.

Nakon toga kreće uobičajeno pojedinačno predstavljanje postera.

Pripremite kratku prezentaciju od maksimalno 10 minuta, koju možete isprintati i podijeliti zainteresiranim sudionicima. Ako trebate dodatne prezentacijske materijale ili računalo morate ih osigurati sami. Računalo treba imati dovoljno baterije za vašu prezentaciju, jer za poster sesije neće biti osigurano strujno napajanje.

Na vrijeme ćete biti obaviješteni o vremenu u kojem će se postavljati posteri, a vaše će mjesto za poster biti označeno brojem koji će te dobiti tijekom potvrde o prihvaćanju postera na konferenciju Srce DEI 2022.

Posteri će biti izloženi tijekom cijelog trajanja konferencije, te vas molimo da postere ne skidate prije završetka konferencije.

Prijave za poster-prezentacije su zatvorene.