Pozvani predavači

Wim Van Petegem
Wim Van Petegem
Snježana Prijić Samaržija
Snježana Prijić-Samaržija
Paolo Budroni
Paolo Budroni

Wim Van Petegem

Wim Van Petegem

Wim Van Petegen, profesor na Fakultetu inženjerske tehnologije na sveučilištu KU Leuven.

Na ovogodišnjoj konferenciji Srce DEI održat će pozvano predavanje na engleskom jeziku o razvoju digitalnih znanstvenika tj. kako postati digitalno vješt u ulozi učitelja, istraživača ili akademskog voditelja.

Biografija

Wim Van Petegem magistrirao je elektrotehniku na Sveučilištu u Gentu (Belgija) i biomedicinsko inženjerstvo na sveučilištu KU Leuven (Belgija) te doktorirao elektrotehniku na KU Leuven (1993.). Radio je na Sveučilištu Alberta u Edmontonu (Kanada), na Otvorenom sveučilištu u Nizozemskoj i na Sveučilišnom koledžu Leuven (Belgija). Od 2001. do 2012. bio je voditelj Centra za medije i učenje, a kasnije je postao direktor Odjela za nastavu i učenje na KU Leuven.

Trenutačno radi kao profesor na Fakultetu inženjerske tehnologije na sveučilištu KU Leuven. Njegovi znanstveni interesi obuhvaćaju tehnologije učenja, oblikovanje nastave, inženjersko obrazovanje, visokofleksibilno (hyflex) učenje i digitalno učenje. On i njegov tim uključeni su kao izvođači, partneri, koordinatori, stručnjaci i evaluatori u mnogim istraživačkim, provedbenim i razvojnim projektima. Predaje kolegije o stručnim i interkulturalnim inženjerskim vještinama te implementira inovativne pristupe podučavanju i učenju u drugim kolegijima. Redoviti je član komisije za procjenu kvalitete obrazovanja u Flandriji i Nizozemskoj. Aktivno je uključen u različite međunarodne mreže sveučilišta (kao što su SEFI, EDEN i MEDEA) i snažno je angažiran u različitim razvojnim projektima u zemljama u razvoju. Također, redovito održava treninge (u Leuvenu i inozemstvu, npr. u Južnoj Africi, Ekvadoru, Etiopiji, Kini, Filipinima itd.) o inovacijama u obrazovanju te digitalnim kompetencijama za nastavnike i stručno pomoćno osoblje.

 

Biografija (engleski)

Wim Van Petegem holds an MSc degree in Electrical Engineering from the University of Ghent (Belgium), an MSc degree in Biomedical Engineering from the KU Leuven (Belgium) and a PhD degree in Electrical Engineering from KU Leuven (1993). He worked at the University of Alberta, Edmonton (Canada), at the Open University of the Netherlands and at the Leuven University College (Belgium). From 2001 till 2012 he was the head of the Media and Learning Center and later he became Director of the Teaching and Learning Department at KU Leuven (Belgium).

Currently he is Professor at the Faculty of Engineering Technology at KU Leuven. His research interests are in learning technologies, instructional design, engineering education, hyflex learning, and digital scholarship. He and his team are involved as contractor, partner, coordinator, expert, or evaluator in many research, implementation and development projects. He is teaching courses on professional and intercultural engineering skills, and implements innovative approaches of teaching and learning in other courses. He is a regular panel member of review committees to assess quality of education in Flanders and the Netherlands. He is actively involved in different international networks of universities (like SEFI, EDEN, and MEDEA) and he is heavily engaged in development cooperation projects with the South. He also gives regularly trainings (in Leuven and abroad, e.g. in South-Africa, Ecuador, Ethiopia, China, Philippines, etc.) on innovation in education and digital competences for teachers and professional support staff.

Sažetak predavanja


Snježana Prijić-Samaržija

Snježana Prijić-Samaržija rektorica je Sveučilišta u Rijeci i redovita profesorica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a obnaša i dužnost predsjednice Rektorskog zbora Republike Hrvatske u akademskoj godini 2021./2022.

Na ovogodišnjoj konferenciji Srce DEI održat će pozvano predavanje o digitalnoj transformaciji hrvatskih sveučilišta.

Biografija

Snježana Prijić-Samaržija rektorica je Sveučilišta u Rijeci i redovita profesorica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Ekspertica je u polju socijalne filozofije, epistemologije, primijenjene etike, s područjem interesa za rodne studije i feminističku epistemologiju. Osnivačica je i prva ravnateljica Zaklade Sveučilišta u Rijeci, a pokrenula je i proces osnivanja Centra za napredne studije jugoistočne Europe. Prije rektorskog mandata, Prijić-Samaržija osam je godina obnašala dužnost prorektorice za studente i studije. Tijekom 15 godina aktivnog sudjelovanja u sveučilišnom upravljanju bila je članica brojnih nacionalnih i međunarodnih odbora, savjetodavnih tijela i tijela visokog obrazovanja u sljedećim domenama: strateško upravljanje, programsko financiranje, vodstvo u visokom obrazovanju.

Trenutačno obnaša dužnost predsjednice YERUN-a, mreže Mladih europskih istraživačkih sveučilišta i članica je strateškog odbora YUFE, mreže Mladih sveučilišta za budućnost Europe. U razvoju Sveučilišta uvela je nove smjerove razvoja, pri čemu valja istaknuti društvenu odgovornost visokog obrazovanja, učenje i istraživanje usmjereno na zajednicu, strategije za ljudske resurse u istraživanju i politikama rangiranja, osiguravanje kvalitete, poučavanje usmjereno na studente i uvođenje digitalne transformacije na sveučilišta.

Snježana Prijić-Samaržija također obnaša dužnost predsjednice Rektorskog zbora Republike Hrvatske u akademskoj godini 2021./2022.

Sažetak predavanja

Snježana Prijić Samaržija


Paolo Budroni

Paolo Budroni.

Paolo Budroni s Tehničkog sveučilišta u Beču na ovogodišnjoj konferenciji Srce DEI održat će pozvano predavanje na engleskom jeziku na temu povezanu s istraživačkim podacima i uspostavi nacionalnih inicijativa za oblak za otvorenu znanost, uvođenju otvorenog obrazovanja i poboljšanju informacijskih sustava za praćenje znanstvenih informacija.

Profesionalno se dugi niz godina bavi upravljanjem istraživačkim podacima i životnim ciklusom podataka, a jedan je i od tvoraca Phaidre, repozitorija  za trajnu pohranu digitalne imovine Sveučilišta u Beču.

Biografija

Paolo Budroni dugogodišnji je aktivni sudionik izgradnje europske i austrijske e-infrastrukture i digitalnih usluga. Kao predstavnik Austrije, koji dolazi sa Sveučilišta u Beču, trenutačno predsjeda Izvršnim odborom e-IRG (e-Infrastrukture Reflection Group), savjetodavnog strateškog tijela Europske komisije za pitanja e-infrastrukture i povezanih usluga, predsjeda skupštinom predstavnika Austrije u Europskom oblaku za otvorenu znanost (EOSC), član je Znanstvenog savjeta europskog ESFRI projekta CLARIN.

Njegovo istraživačko i stručno iskustvo zadnjih 30 godina u području kulturne baštine, arhitekture, informacijskih sustava u području znanosti, upravljanja znanjem vezano je i uz upravljanje digitalnom imovinom i povezuje znanja o naprednim tehničkim sustavima sa stvarnim potrebama akademske i istraživačke zajednice. Dr.sc. Paolo Budroni je kao direktor vodio razvoj prvog informacijskog sustava znanosti na Sveučilištu u Beču (1991.-1997.) i digitalnog arhiva istraživačkih podataka Sveučilišta u Beču, koji je ujedno i institucijski repozitorij Sveučilišta (Phaidra, 2007. - 2016.).

 

Biografija (en)

Paolo Budroni holds a PhD in Philosophy, Art History, and Romance Philology (University of Vienna, 1986). In 1988, he completed his education degree in Foreign Trade at the Vienna University of Economics and Business (WU). He also holds a postgraduate degree in European Integration for Public Administration, received at the Austrian Federal European Academy in 1996.

Paolo Budroni has worked in the field of cultural heritage and architecture of research information systems and knowledge and management for the last 30 years. His long-term involvement in digital asset management and the provision of aligned services in the scientific community have provided him with a thorough knowledge of technical systems and the requirements of the academic world. Paolo Budroni has led as Managing Director the first CRIS System of the University of Vienna (1991-1997), and the development of the digital archiving system for RDM of the University of Vienna, which also serves as Institutional Repository of the University (Phaidra, 2007- 2016). Phaidra is now used in 5 countries and at 17 Institutions.

Since 2019, Dr. Paolo Budroni is senior researcher at TU Wien and Head of the « EOSC and International Liaison Office» based at TU Wien Library. Before that, he worked at the University of Vienna from 1991 to 2019 (currently on long-term sabbatical from Uni-Vienna).

He is also Chair of the e-Infrastructures Reflection Group, as well as Chair of the GA of partners of the Austrian EOSC Mandated Organisation. He is member of the CLARIN Scientific Advisory Board.

Sažetak predavanja