Pozvani predavači

Pozvani predavači iz Hrvatske:

Rosa Karlić

Rosa Karlić

Snimka predavanja:

 

Rosa Karlić zaposlena je kao docentica u Grupi za bioinformatiku na Zavodu za molekularnu biologiju Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomu inženjerke molekularne biologije stekla je 2006. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U razdoblju od 2007. do 2011. godine boravila je na Institutu Max Planck za molekularnu genetiku u Berlinu. Titulu doktorice prirodnih znanosti iz područja bioinformatike, stekla je 2011. godine na Freie Universitaetu u Berlinu.

Njen znanstveno-istraživački rad usmjeren je na istraživanje regulacije transkripcije, epigenetike i genomike tumora, te genomike razvoja i diferencijacije tumora. Osobito ju zanima korištenje metoda strojnog učenja za analizu i interpretaciju bioloških podataka. Sudjelovala je na većem broju domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova. Tijekom svog znanstvenog djelovanja objavila je devet izvornih znanstvenih radova u vrhunskim svjetskim časopisima, citiranih preko 2000 puta, uključujući dva rada u časopisu Nature.

Članica je brojnih međunarodnih kolaboracija čiji je cilj sistematska karakterizacija epigenomskih značajki ljudskih stanica i tkiva te utvrđivanje uobičajenih obrazaca mutacija u više od 2800 genoma malignih tumora. Aktivno sudjeluje u izvođenju diplomske i postdiplomske nastave na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnica je nekoliko prestižnih nagrada, uključujući i Državnu nagradu za znanost za 2015. godinu.

Predavanje: Od bioinformatike do personalizirane medicine: sažetak

Jan Šnajder

Jan Šnajder

Snimka predavanja:

 

Jan Šnajder diplomirao je, magistrirao i doktorirao u polju računarstva na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, 2002., 2006. odnosno 2010. godine. Od 2002. godine radio je kao znanstveni novak, od 2011. godine kao docent, a od 2016. kao izvanredni profesor na Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Usavršavao se na Institutu za računalnu lingvistiku Sveučilišta u Heidelbergu, Institutu za obradu prirodnog jezika Sveučilišta u Stuttgartu, Nacionalnome institutu za informacijske i komunikacijske tehnologije u Kyotu te Sveučilištu u Melbourneu.

Sudjelovao je brojnim znanstvenim i stručnim projektima iz područja obrade prirodnog jezika i strojnog učenja. Voditelj je uspostavnog projekta HRZZ-a i projekta provjere koncepta HAMAG-BICRO-a te je istraživač na projektu UKF-a. Autor je, ili suautor, više od 100 znanstvenih radova u časopisima i zbornicima međunarodnih konferencija u području obrade prirodnog jezika i pretraživanja informacija te je bio recenzent za veći broj časopisa i konferencija iz tog područja.

Nositelj je šest predmeta na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu te je bio mentor ili sumentor studentima na više od 100 preddiplomskih i diplomskih radova. Član je stručnih udruga IEEE, ACM, ACL, tajnik Hrvatskoga društva za jezične tehnologije te suosnivač i tajnik posebne interesne skupine za obradu prirodnog jezika za slavenske jezike pri udruzi za računalnu lingvistiku (ACL SIGSLAV). Član je Znanstvenog centra izvrsnosti za znanost o podacima i kooperativne sustave te je pridruženi urednik časopisa Journal of Computing and Information Technology (CIT). Dobitnik je Srebrne plakete "Josip Lončar" 2010. godine, stipendije Hrvatske zaklade za znanost 2012. godine, stipendije Japanskog društva za promicanje znanosti 2014. godine te stipendije australske vlade Endeavour 2015. godine.

Predavanje: Strojno učenje i obrada jezika: modeli koje razumijemo i modeli koji nas razumiju: sažetak

Vibor Jelić

Vibor Jelić

Snimka predavanja:

 

Vibor Jelić je astrofizičar s Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, gdje je ujedno i voditelj Laboratorija za astročestičnu fiziku i astrofiziku. Diplomirao je fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dok je doktorat iz astrofizike stekao na Sveučilištu u Groningenu (Nizozemska).

Stručno se usavršavao kao postdoktorand na Nizozemskom institutu za radioastronomiju (ASTRON) te na Institutu za astronomiju Kapteyn Sveučilišta u Groningenu. Područja njegovog istraživanja su eksperimentalna kozmologija i radioastronomija. Od početka svoje znanstvene karijere aktivno sudjeluje u znanstvenim projektima radioteleskopa LOFAR (eng. Low Frequency Array) te je dao doprinos i samoj znanstvenoj verifikaciji instrumenta.

S međunarodnim timom znanstvenika traga za zračenjem starim oko 13 milijardi godina iz perioda nastanka prvih zvijezda u Svemiru. Također se bavi istraživanjem međuzvjezdane materije i magnetskih polja unutar naše galaksije te sudjeluje u pripremama i razvoju novog radioteleskopa SKA (eng. Square Kilometer Array). Objavio je preko 45 radova u međunarodnim znanstvenim časopisima te održao preko 40 predavanja na međunarodnim znanstvenim konferencijama i institucijama.

Predavanje: Osluškivanje radiovalova iz dalekog svemira: sažetak

Međunarodni pozvani predavači:

Jean-Claude Burgelman

Jean-Claude Burgelman

Jean-Claude Burgelman is responsible for open science and data policies of DG RTD, European Commission. He joined the European Commission in 1999 as a Visiting Scientist in the Joint Research Centre (the Institute of Prospective Technological Studies - IPTS), where he became Head of the Information Society Unit in 2005. In January 2008, he moved to the Bureau of European Policy Advisers (attached to the president of the EC) as adviser for innovation policy. Since 1-10-2008, he joined DG RTD, as advisor and then Head of Unit in charge of top level advisory boards like the European Research and Innovation Area Board, the Innovation for Growth Group and the European Forum for Forward Looking Activities. Till 2000 he was full professor of communication technology policy at the Free University of Brussels, as well as director of the Centre for Studies on Media, Information and Telecommunication and was involved in science and technology assessment. He has been visiting professor at the University of Antwerp, the European College of Brughes and the University of South Africa and sits on several academic journals. He chaired the World Economic Forum’s Global Agenda Council on Innovation and was a member of its Science Advisory Committee.

Lecture: Development of a Modern Digital Research Ecosystem: The European Open Science Cloud (EOSC) – from Vision to Implementation: abstract

Hannah Short

Hannah Short

Lecture video:

 

Hannah Short obtained a Masters Degree in Physics, specialising in Experimental Astrophysics, at Imperial College London (UK) and the Universidad de La Laguna (Spain) before moving into Software Development and Computer Engineering. She has worked in both commercial and research organisations to define and implement their IT services.

Hannah is based at the European Organisation for Nuclear Research (CERN) where she focuses on Trust, Identity and Security for Research Collaborations. She has been a participant in multiple European Commission funded projects, including AARC, AARC2 and currently GN4-3, and was
awarded a GEANT Community Award in 2017 for her leadership of developments to improve Incident Response in Federated environments. She is Co-Chair of the (Research Data Alliance) RDA Interest Group for Federated Identity Management.

Lecture: Federated identity management for research; the key is collaboration: abstract