Pravila nagradnog natječaja „Najbolja poster-prezentacija Srce DEI 2022“

Svrha ovih pravila je osigurati jednake uvjete za sudjelovanje svih sudionika nagradnog natječaja „Najbolja poster-prezentacija Srce DEI 2022“ te osigurati jednake mogućnosti za osvajanje nagrade nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u ovim pravilima.

Sudjelovanjem u Natječaju smatra se da su sudionici upoznati s Pravilima nagradnog natječaja „Najbolja poster-prezentacija Srce DEI 2022“ (dalje u tekstu: Pravila) te da prihvaćaju odredbe koje se u njima nalaze.

Organizator
Članak 1.

Organizator Natječaja pod nazivom „Najbolja poster-prezentacija Srce DEI 2022“ je Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu, Josipa Marohnića 5, Zagreb (dalje u tekstu: Organizator).
Natječaj se priređuje u cilju informiranja sudionika konferencije Srce DEI 2022 o dobrim praksama i najboljim načinima kako sudjelovati u međunarodnim ili nacionalnim IKT projektima.


Trajanje i lokacija
Članak 2.

Nagradni natječaj započinje 6. travnja 2022. godine i traje do 7. travnja 2022. godine do 16 sati, u vremenu trajanja Stručne konferencije Dani e-infrastrukture – Srce DEI 2022, u dvorani Vatra, Mozaik Event Centra, Slavonska avenija 6.


Pravo sudjelovanja
Članak 3.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sudionici konferencije koji su prijavili poster-prezentaciju  koja je odlukom Programskog odbora konferencije pozitivno ocijenjena i uvrštena je u program konferencije.
U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Srca iako im je poster-prezentacija uvrštena u program konferencije.
Prilikom prijave svoje poster-prezentacije sudionici daju privolu za obradu osobnih podataka koja u slučaju pobjede na nagradnom natječaju, uključuje i javnu objavu osobnih podataka. Obavijest o privatnosti vezano uz nagradni natječaj dostupna je na https://dei.srce.hr/poster-prezentacija.

Način sudjelovanja
Članak 4.

Sudionici nagradnog natječaja natjecat će se u kreativnosti izrade i predstavljanja poster-prezentacije koja traje najviše 10 minuta, a iznosi se pred sudionicima konferencije Srce DEI 2022.

Odabir dobitnika
    Članak 5.   

Sudionici konferencije ocjenjuju prezentaciju, kreativnost i zanimljivost izlaganja na način da u kutiju za glasovanje ubace papirić s upisanim brojem poster-prezentacije koja im se najviše svidjela. Sudionici poster-prezentacije ne mogu sudjelovati u odabiru.
Odluku o dobitniku nagrada donosi stručni žiri koji se sastoji od tri člana Programskog odbora konferencije Srce DEI 2022. Odluka se donosi na način da se glasovima žirija pribroje glasovi sudionika konferencije iz glasačke kutije.

Rezultati natječaja
Članak 6.

Objava pobjednika nagradnog natječaja bit će 7. travnja 2022. godine na svečanosti zatvaranja konferencije.
Nagradu će uručiti predsjednik Programskog odbora konferencije Srce DEI 2022. na svečanosti zatvaranja konferencije Srce DEI 2022.
Obavijest o dodjeli nagrade bit će objavljena na web stranici konferencije i Srca te na društvenim mrežama konferencije i Srca.

Nagrada
Članak 7.

Organizator osigurava nagradu i to:
Tablet SAMSUNG Galaxy Tab A8, 10.5", WiFi, 3GB, 32GB, Android 11, sivi.
Pobjednik nagradnog natječaja nema pravo zahtijevati drugačiju nagradu od one za koju se natjecao, a koja je određena ovim Pravilima.
Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

Predaja nagrade
Članak 8.

Pobjednik nagradnog natječaja obvezuje se na suradnju s Organizatorom u svrhu sudjelovanja u svečanoj predaji nagrade i popratnim administrativnim radnjama.
Realizacijom nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema pobjedniku.

U Zagrebu, 28. ožujka 2022.

                                  Sveučilište u Zagrebu
                            Sveučilišni računski centar Srce

 

Pravila nagradnog natječaja „Najbolja poster-prezentacija Srce DEI 2022“ (PDF, 260 KB)

 

Obavijest o privatnosti

Srce posebnu pažnju pridaje zaštiti privatnosti svojih korisnika.

Svrha ove obavijesti je da vas informiramo o osobnim podacima koje obrađujemo u svrhu provedbe nagradnog natječaja „Najbolja poster-prezentacija DEI 2022“.

Srce za potrebe sudjelovanja u nagradnom natječaju „Najbolja poster-prezentacija Srce DEI 2022“ prikuplja: ime i prezime te naziv ustanove na kojoj je sudionik nagradnog natječaja zaposlen. Obrada osobnih podataka temelji se na privoli koju je sudionik nagradnog natječaja dao prilikom prijave svoje poster-prezentacije na nagradni natječaj.

Osobni podaci će se koristiti samo u svrhu radi koje su prikupljeni i za koje je dana privola. Srce neće Vaše osobne podatke koji su prikupljeni temeljem ove privole prosljeđivati trećim osobama. Obrada osobnih podataka uključuje i njihovu javnu objavu za slučaj pobjede na nagradnom natječaju.

Osobni podaci sudionika nagradnog natječaja brišu se nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni (najkasnije dva mjeseca nakon završetka konferencije DEI 2022).  Sudionik nagradnog natječaja ima, pod uvjetima iz Opće uredbe o zaštiti podataka, pravo na pristup osobnim podacima koje Srce prikuplja, pravo na brisanje (zaborav), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na ispravak osobnih podataka ukoliko su oni neispravni ili su izmijenjeni.

Za pitanja vezana isključivo uz zaštitu osobnih podataka u Srcu potrebno je obratiti se službeniku za zaštitu podatka u Srcu na e-mail: zop@srce.hr
Na prikupljanje i obradu osobnih podataka korisnik ima pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.