Prijava na DEI 2019 i uvodnu konferenciju projekta HR-ZOO