Srce DEI - mjesto za prezentiranje rezultata rada, ideja i prijedloga

Poziv zainteresiranim predavačima

Konferencija Srca, Dani e-infrastrukture 2019, održat će se u Zagrebu, 1. i 2. travnja 2019. godine.

Program konferencije bit će usmjeren na prikaz postojećih i planiranih inicijativa u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u kojima e-infrastruktura ima značajnu ulogu.

Moderni sustav znanosti i obrazovanja oslanja se na tehnologiju i usluge temeljene na njima, ali i na ljude koji svojim djelovanjem unaprjeđuju sustav. Inspirirani tom idejom i potrebom za dijalogom svih dionika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, glavnu temu konferencije saželi smo u tri pojma: povezivanje, komunikaciju i suradnju.

U današnjem izazovnom radnom okruženju, koje traži prilagodbu, cjeloživotno učenje i produktivnost, sve se više nameće potreba za učinkovitom suradnjom, a preduvjet za suradnju je učinkovita komunikacija koja podrazumijeva otvorene i pouzdane veze među ljudima.

Upravo je konferencija Srce DEI mjesto na kojem naši znanstvenici, nastavnici, IT profesionalci, studenti i svi zainteresirani, svojom strašću za inovacijama i napretkom uz pomoć tehnologije, mogu oblikovati budućnost hrvatskog istraživanja i obrazovanja. Srce u suradnji s partnerima donosi budućnost na dlanu u vidu značajnih nacionalnih projekata Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) i Informacijski sustav o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti (CroRIS).

Teme koje će se obrađivati u okviru konferencije podijeljene su u četiri tematska područja:

Znanost i tehnologija

 • istraživački i infrastrukturni projekti u Hrvatskoj
 • alati i infrastrukture koji potiču znanstvenu djelatnost
 • znanstvena izvrsnost uz naprednu računalnu infrastrukturu
 • digitalne kompetencije istraživača
 • umjetna inteligencija
 • organizacijska i tehnološka rješenja za poticanje otvorenog pristupa.

Informacijski sustavi

 • interoperabilnost
 • autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja (AAI@EduHr)
 • poboljšanje korisničkog iskustva (UX) i modernizacija aplikacija
 • unaprjeđenje procesa razvoja softvera
 • alati i tehnologije koje optimiziraju rad visokoškolskih ustanova
 • strateški i nacionalni informacijski sustavi u znanosti i visokom obrazovanju.

Digitalni repozitoriji i komunikacija u znanosti

 • dijeljenje i korištenje istraživačkih podataka
 • FAIR Data principi
 • važnost digitalnih repozitorija i arhiva za akademsku zajednicu
 • digitalni objekti u Dabru
 • primjena standarda i pravni okvir
 • metode koje potiču uključenost akademske zajednice u korištenje digitalnih repozitorija.

Novi alati i tehnologije u obrazovanju

 • virtualna okruženja za učenje
 • akademska čestitost i primjena softvera za provjeru autentičnosti
 • promicanje otvorenog obrazovanja i otvorenih obrazovnih sadržaja
 • analitika učenja i akademska analitika
 • transformacija nastave uz pomoć tehnologije
 • projekti i suradnje koje oblikuju budućnost visokog obrazovanja
 • primjena IoT (Internet of Things).

Prijavite rezultate svojeg rada iz nekog od navedenih tematskih područja, bit će nam zadovoljstvo ugostiti Vas u Srcu!

Poziv je otvoren za sve zainteresirane, ali posebno pozivamo korisnike naših usluga (ISVU, AAI@EduHr, Dabar, Hrčak, Isabella, CRO NGI, Centar za e-učenje…) da nam se jave sa svojim iskustvima ili primjerima rješavanja pojedinih stručnih ili organizacijskih izazova.

Molimo vas da svoju prijavu pošaljete putem obrasca u nastavku.

Rok za slanje prijedloga je 25. siječnja 2019. godine.

Sve zaprimljene prijedloge razmotrit će Programski odbor konferencije. Pojedini elementi bit će uključeni u konferencijski program ovisno o povezanosti s ostalim elementima i raspoloživom vremenu u programskim sekcijama.

Povratna informacija o prihvaćanju prijedloga bit će poslana najkasnije do 12. veljače 2019. godine.

Sažeci prihvaćenih predavanja bit će objavljeni u konferencijskoj knjizi sažetaka (tiskano i elektroničko izdanje).

Zahvaljujemo na iskazanom interesu za sudjelovanje na konferenciji Srca!

Obrazac za prijavu rada
Tematsko područje
Predloženi način izlaganja

Poster
Preporučena dimenzija postera je 707 mm x 1000 mm (format B1), a autori osiguravaju sredstva za izradu (tisak) postera. Posteri će biti izloženi tijekom trajanja konferencije, a u programu će biti predviđeno vrijeme za predstavljanje sadržaja postera i pitanja zainteresiranih sudionika.

Demonstracija
Predstavljanje usmjereno na praktični aspekt primjene određenog alata, koncepta ili ideje. Cilj je u kratkom vremenu (5 do 10 minuta) predstaviti ključne segmente (od opisa problema i realizacije do ostvarenog rezultata).

Predavanje
Predavanje je format u kojem se detaljnije opisuju određene koncepti, projekti, inicijative i implementacija. Predviđeno trajanje predavanja je 15 minuta i pet minuta za raspravu.

Radionica
Format radionice pogodan je za aktivnu i intenzivnu raspravu ili praktičan rad. Cilj je polaznicima prenijeti nove vještine, znanja ili spoznaje. U slučaju odabira ovog formata, molimo uz opis sadržaja detaljno opišite i tehničke preduvjete, predviđeni broj sudionika, potrebno predznanje sudionika i planiranu dinamiku radionice.

Detalji o radionici
Je li potrebno osigurati računala za sudionike?

Podaci koji se dostavljaju putem obrasca koristit će se isključivo za komunikaciju vezano uz konferenciju Srce DEI 2019.

Slanjem podataka putem ovog obrasca potvrđujete da ste upoznati s Politikom privatnosti Srca.