Prijava rada na Srce DEI 2020

Nastavljajući dobru praksu, Srce će i u 2020. godini organizirati konferenciju u Zagrebu, 7. i 8. travnja 2020. godine, koja će ujedno biti i konferencija nacionalnog projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) kojeg je Srce nositelj i koordinator.

2020. godina bit će godina prvog hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije. S namjerom obilježavanja ove važne okolnosti, glavna tema konferencije Srce DEI 2020 nosit će naziv U digitalnoj Europi

Povezivanje Hrvatske i Europe provlači se i u programu konferencije kroz koji će se prikazati hrvatske i europske inicijative iz sustava znanosti i visokog obrazovanja u kojima je tehnologija pokretač napretka, način povezivanja ljudi i unaprjeđenja aktivnosti. Uz strateške inicijative nastojat će se predstaviti i inicijative na razini ustanove ili pojedinca, koje su manjeg obuhvata, ali nikako manje važne.

Pozivamo vas da nam se javite i prijavite rad ako je područje vašeg rada povezano s nekom tematskom cjelinom konferencije.

Pregled tematskih cjelina konferencije Srce DEI 2020

Strateški i tehnološki aspekti razvoja e-infrastrukture

 • primjena naprednog računarstva u istraživačkim projektima
 • učinkovita uporaba e-infrastrukture
 • tehnološka unaprjeđenja (arhitektura, virtualizacija, računarstvo u oblacima, servisi)
 • razvoj naprednih digitalnih kompetencija istraživača, nastavnika i studenata
 • istraživački i infrastrukturni projekti u Hrvatskoj i Europi
 • nacionalne i europske inicijative
 • razvoj i primjena napredne, etične i sigurne umjetne inteligencije.

Informacijski i posrednički sustavi

 • alati i tehnologije koje unaprjeđuju rad visokoškolskih ustanova
 • strateški i nacionalni informacijski sustavi u znanosti i visokom obrazovanju
 • uporaba i razvoj zbirki podataka o sustavu znanosti i visokog obrazovanja (upisnici i evidencije)
 • poboljšanje korisničkog iskustva (UX) i modernizacija aplikacija
 • web-pristupačnost s naglaskom na primjenu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora
 • interoperabilnost informacijskih sustava
 • autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja (AAI@EduHr)
 • globalni autentikacijski i autorizacijski sustav eduGAIN
 • višestupanjska autentikacija, alternativni autentikacijski mehanizmi.

Otvorena znanost i komunikacija u znanosti

 • otvorena znanost (otvoreni pristup publikacijama, otvoreni istraživački podaci)
 • digitalni repozitoriji i arhivi (institucijski, domenski, tematski, nacionalni...)
 • nacionalne, europske i globalne inicijative
 • ponovljivost (reproducibilnost) istraživanja i ponovna uporaba istraživačkih podataka
 • primjena i mjerenje FAIR data principa
 • pouzdanost i održivost repozitorija
 • otvoreni recenzijski postupak
 • platforme za uređivanje časopisa, zbornika, knjiga
 • pitanja etičnosti u znanosti
 • utjecaj repozitorija i otvorenosti na vidljivost autora i ustanove.

Unaprjeđenje obrazovanja uz primjenu tehnologije

 • uporaba virtualnih okruženja za učenje i poučavanje u visokom obrazovanju
 • alati za samoprocjenu (e-kolegija, kompetencija studenata i nastavnika…)
 • vjerodajnice (digitalne značke i potvrde) u obrazovanju
 • uporaba podataka u cilju donošenja odluka (analitika učenja i akademska analitika)
 • akademska čestitost i primjena softvera za provjeru autentičnosti radova
 • otvoreni obrazovni sadržaji
 • projekti i inicijative koje oblikuju budućnost visokog obrazovanja.

Poziv je otvoren za sve zainteresirane, ali posebno pozivamo korisnike svojih usluga, kao što su ISVU, AAI@EduHr, Dabar, Hrčak, Isabella, CRO NGI i Centar za e‑učenje, da nam se jave sa svojim iskustvima ili primjerima rješavanja pojedinih stručnih ili organizacijskih izazova.

Molimo vas da svoju prijavu pošaljete najkasnije do 20. siječnja 2020. godine putem obrasca u nastavku.

Sve zaprimljene prijedloge razmotrit će Programski odbor konferencije. Pojedini će elementi biti uključeni u konferencijski program, ovisno o povezanosti s ostalim elementima i raspoloživom vremenu u programskim sekcijama.

Povratna informacija o prihvaćanju prijedloga bit će poslana najkasnije do 10. veljače 2020. godine.

Sažeci prihvaćenih predavanja bit će objavljeni u konferencijskoj knjizi sažetaka (tiskano i elektroničko izdanje).

Predavačima čiji je rad prihvaćen osigurano je besplatno sudjelovanje na konferenciji.

Konferencija Srce DEI 2020, kao promotivna aktivnost projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO), sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Tematska cjelina
Predloženi način izlaganja
Kratko izlaganje - demonstracija
Predstavljanje usmjereno na praktični aspekt primjene određenog alata, koncepta ili ideje. Cilj je u kratkom vremenu (5 do 10 minuta) predstaviti ključne segmente (od opisa problema i realizacije do ostvarenog rezultata).

Predavanje
Predavanje je format u kojem se detaljnije opisuju određene koncepti, projekti, inicijative i implementacija. Predviđeno trajanje predavanja je 15 do 20 minuta i pet minuta za raspravu sa sudionicima konferencije.

Radionica
Format radionice pogodan je za aktivnu i intenzivnu raspravu ili praktičan rad. Cilj je polaznicima prenijeti nove vještine, znanja ili spoznaje. U slučaju odabira ovog formata, molimo uz opis sadržaja detaljno opišite i tehničke preduvjete, predviđeni broj sudionika, potrebno predznanje sudionika i planiranu dinamiku radionice.
Detalji o radionici
Je li potrebno osigurati računala za sudionike?
Preporučeni broj znakova (s uključenim razmacima) za sažetak iznosi 1000 znakova. Minimalan broj znakova je 500, a maksimalan 1500 znakova.

Podaci koji se dostavljaju putem obrasca koristit će se isključivo za komunikaciju vezano uz konferenciju Srce DEI 2020.

Slanjem podataka putem ovog obrasca potvrđujete da ste upoznati s Politikom privatnosti Srca.