Upute za predavače na konferenciji

 

Termin održavanja svog predavanja možete pronaći na web-stranici Program. Poveznica za pristup aplikaciji Zoom dostavit će se prije početka konferencije.

  • Isprobajte mogućnosti sustava Zoom u testnom okruženju.
  • Provjerite je li na vašem računalu instalirana aktualna inačica aplikacije Zoom. Aplikaciju možete preuzeti preko poveznice Zoom Client for Meetings. Ako na računalu već imate instaliranu aplikaciju, provjerite je li instalirana aktualna inačica (Check for Updates).
  • Svu opremu (slušalice, kameru) koju ćete koristiti tijekom održavanja predavanja obavezno isprobajte prije početka konferencije u testnom okruženju.
  • Osigurajte da prostor koji ćete koristiti tijekom održavanja predavanja bude prostor smanjene buke te nastojite smanjiti mogućnost iznenadnih vanjskih smetnji.
  • Radi osiguravanja kvalitete zvuka preporučuje se uporaba slušalica s ugrađenim mikrofonom, a ne mikrofona ugrađenih u računala.  
  • Prije pokretanja poveznice na sustav Zoom otvorite na svom računalu prezentaciju koju ćete koristiti tijekom predavanja. Nemojte otvarati prezentaciju u prikazu izlagača (Use Presenter View).
  • Zatvorite sve otvorene aplikacije, naročito aplikaciju za pregled elektroničke pošte (zbog iznenadnih obavijesti).

Uporaba sustava Zoom

Nakon prijave na dnu ekrana pojavit će se traka s raspoloživim naredbama.

naredbe u sustavu zoom
 

Mute/Unmute: Uključivanje i isključivanje mikrofona.
Start/Stop Video: Pokretanje ili zaustavljanje kamere.
Participants: Pokretanje okvira s prikazom popisa sudionika.
Share Screen: Naredba za pokretanje dijeljenja ekrana. Nakon klika na ovu naredbu moći ćete odabrati koji element želite podijeliti (čitav ekran, određene aplikacije ili ploču).
Chat: Pokretanje okvira za razgovor sa sudionicima.
Reactions: Mogućnost postavljanja reakcija tijekom online sastanka.
 
Napomena: Naredbe u podnožju nekada se automatski sakriju. Za njihov ponovni prikaz potrebno je prijeći pokazivačem miša preko donjeg dijela ekrana.

Priprema za održavanje predavanja:

Za dijeljenje ekrana odaberite naredbu Share Screen. U okviru koji se otvori nakon pokretanja naredbe odaberite Basic.

Od ponuđenih mogućnosti odaberite onu koja vam se čini primjerenom:

  • Screen: ako želite podijeliti čitav ekran. U tom slučaju sudionici će vidjeti sve elemente vašeg sučelja (ovo je preporučeni način dijeljenja).
  • Prezentaciju koju ste prethodno otvorili: ako želite osigurati da polaznici tijekom predavanja vide isključivo prezentaciju.
  • Whiteboard: ako želite koristiti ploču za crtanje, pisanje i označavanje.

Napomena: Ako želite podijeliti videosadržaj sa zvukom, odaberite željene mogućnosti na dnu okvira Share sound i / ili Optimize for video clip.

zoom - dijeljenje zvuka