Upute za pristup i korištenje konferencijskog sustava

Konferenciju Srce DEI moguće je pratiti virtualno, putem aplikacije Zoom. U nastavku se nalaze kratke upute za pristup i korištenje tog sustava. Većina događanja tijekom konferencije održava se u Zoom Webinaru a radionice se održavaju u Zoom Meetingu. Za sva eventualna pitanja ili poteškoće javite nam se putem e-pošte na adresu dei@srce.hr.

Kako pristupiti sustavu Zoom?

U potvrdnoj e-poruci o sudjelovanju, koju ste primili prije početka konferencije Srce DEI 2022, nalaze se poveznice i potrebni podaci za pristup pojedinačnom sadržaju u programu ovogodišnje konferencije. Kako biste se priključili odabranom tematskom bloku ili radionici, potrebno je kliknuti na poveznicu za direktan pristup.

Možete odabrati instalaciju aplikacije Zoom ili pristup putem web-preglednika.

Ako želite pristupiti putem aplikacije Zoom, a nemate ju instaliranu na svom računalu, potrebno ju je preuzeti s linka za preuzimanje aplikacije Zoom odabirom opcije Zoom Client for Meetings. Na taj se način instalira aktualna inačica aplikacije Zoom. Nakon instalacije možete pristupiti željenoj virtualnoj sobi.

Ako na računalu već imate instaliran sustav Zoom, obavezno prethodno provjerite je li instalirana aktualna inačica aplikacije (Check for Updates). U starijim inačicama nema nekih, potencijalno potrebnih mogućnosti.

Tehnički zahtjevi za korisnike različitih operativnih sustava dostupni su na  https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-requirements-for-Windows-macOS-and-Linux.

Nakon pokretanja aplikacije Zoom upišite svoje ime i prezime. Ovaj podatak bit će vidljiv organizatoru i ostalim sudionicima konferencije.  

zoom - ime

Kliknite na Join Meeting.

zoom - e-mail
 
Kliknite na Join Webinar.

Svu opremu koju ćete koristiti (kamera, slušalice, mikrofon) tijekom konferencije možete isprobati u testnom okruženju. Radi osiguravanja kvalitete zvuka preporučuje se uporaba slušalica s ugrađenim mikrofonom.

Testiranje opreme unutar sustava Zoom možete provesti putem poveznice https://zoom.us/test klikom na Join.

zoom - test

te potom na Launch Meeting ili Launch Webinar.

zoom - launch

Ispravnost opreme potvrđuje se pojedinačno:

zoom - kamera  zoom - zvuk

zoom - mikrofon  zoom - sve radi

U slučaju pojave određenih poteškoća, dodatna pojašnjenja i upute možete pronaći na stranici za podršku.

Elementi aplikacije Zoom

Nakon prijave na dnu ekrana pojavit će se traka s raspoloživim naredbama.

zoom - traka s naredbama

Napomena: Naredbe u podnožju automatski se sakriju nakon određenog vremena, a za njihov ponovni prikaz potrebno je preko ekrana prijeći pokazivačem miša.

Mute/Unmute: Uključivanje i isključivanje mikrofona.
Dodatne postavke zvuka možete podesiti tijekom konferencije otvaranjem izbornika i odabirom ponuđenih mogućnosti.

zoom - mute

Start/Stop Video: Pokretanje ili zaustavljanje kamere.
Dodatne postavke videa možete podesiti tijekom konferencije otvaranjem izbornika i odabirom ponuđenih mogućnosti.

start video

Participants: Pokretanje okvira s prikazom popisa sudionika.
Chat: Pokretanje okvira za razgovor sa sudionicima.
Reactions: Naredba za iskazivanje reakcije.

Odabirom naredbe Reactions otvorit će se izbornik s ponuđenim ikonama.

reakcije

Napomena: Tijekom konferencije u Zoom Meeting sobama pitanja možete postavljati putem okvira za razgovor ili putem mikrofona. Ako želite postaviti pitanje putem mikrofona, potrebno je podignuti ruku odabirom ikone Raise Hand.

Pitanja u Zoom Webinar sobi možete postavljati isključivo pomoću mogućnosti Q/A

traka Q/A

Leave: Naredba za izlazak.