Otvorene prijave

Otvorene su prijave na konferenciju DEI 2019 i Uvodnu konferenciju projekta HR-ZOO.
Obrazac za prijavu nalazi se na stranici https://dei.srce.hr/prijava.
Nakon popunjenja slobodnih mjesta uslijedit će prijava na listu čekanja.