EOSC: Tranzicija iz vizije u stvarnost

eosc tranzicija

Kao uvod u nacionalni tripartitni sastanak EOSC-a trećeg dana konferencije Dani e-infrastrukture Srce DEI 2023, pripremili smo kratki razgovor sa Sarom Garavelli, članicom Upravnog odbora Udruženja EOSC, o EOSC-u, postignutim rezultatima, kratkoročnim i dugoročnim planovima i očekivanjima zajednice.

Vizija Europskog oblaka otvorene znanosti (EOSC) je uspostaviti „mrežu podataka i usluga prema FAIR principu” za znanost u Europi. Središnje mjesto u ovoj ambiciji je postavljanje pouzdanog saveza postojećih infrastruktura diljem Europe za dijeljenje i ponovnu upotrebu FAIR rezultata istraživanja preko granica i u raznim znanstvenim disciplinama. To je poznato pod nazivom „Savez EOSC-a“ („EOSC Federation“).

Kako znanstvena zajednica može imati koristi od EOSC-a?

Ostvarenje vizije EOSC-a donijet će znanstvene prednosti, poput poboljšanih podatkovnih i uslužnih veza za Europu; bolju sposobnost rješavanja interdisciplinarnih i društvenih izazova; te poboljšane usluge e-infrastrukture i alate za istraživačke infrastrukture (II) i korisnike njihovih podataka. Povrh toga, EOSC donosi i političke, društvene i kulturne prednosti, na primjer, napredne i poboljšane sposobnosti za političko odlučivanje, povećanu društvenu svijest i postupnu kulturološku promjenu u odnosu na Otvorenu znanost (OZ).

Očekuje se da će EOSC opsluživati približno 2 milijuna istraživača u Europi te da će postupno proširivati svoju korisničku bazu na širi javni i privatni sektor.

Kako se provodi vizija EOSC-a i gdje se trenutačno nalazimo?

Razvojem EOSC-a upravlja Strateški plan istraživanja i inovacija EOSC-a (SRIA) koji uključuje detaljan Višegodišnji radni plan (MAR) u kojem su identificirani i opisani glavni prioriteti provedbe. Višegodišnji radni plan i Strateški plan istraživanja i inovacija  u nadležnosti su Europske komisije i članova Udruge EOSC-a.  Aktualni instrument financiranja za provedbu EOSC-a je radni program Obzora Europa INFRAEOSC.

Trenutačno je izrađen prototip niza različitih tehničkih sastavnih dijelova EOSC-a (ili tzv. „Minimum Viable EOSC“, ili MVE) putem niza potpora u okviru programa Obzor 2020 i Obzor Europa.

Konkretno, do sada je fokus bio više na:

 • pravilima sudjelovanja u EOSC-u,
 • infrastrukturi za autentifikaciju i autorizaciju EOSC-a,
 • politici EOSC-a o postojanim identifikatorima i njezin okvir usklađenosti,
 • okvirima interoperabilnosti EOSC-a,
 • zajedničkim mehanizmima za pretraživanje i pristup FAIR istraživačkim objektima EOSC-a,
 • nadzornim i računovodstvenim modelima EOSC-a,
 • sigurnosnoj koordinaciji EOSC-a.

Glavne rezultate projekata Horizont 2020 dokumentirala je Udruga EOSC u brošuri „Delivering for EOSC“, objavljenoj u studenome 2022.

Što slijedi u idućem periodu?

Ključna prioritetna područja u smislu provedbe za razdoblje 2023. – 2024. obuhvaćena su u Višegodišnjem radnom planu 2023. – 2024. i odražavaju se u radnom programu INFRAEOSC 2023. - 2024.

Sljedeći rok za dostavu poziva za ovaj program rada je 14. ožujka 2024. Teme koje će se obrađivati su:

 • kvaliteta podataka,
 • podrška za istraživački softver,
 • infrastruktura za dijeljenje osjetljivih podataka,
 • dugoročno čuvanje podataka,
 • mreže pouzdanog digitalnog repozitorija,
 • daljnji razvoj EOSC-ovih platformi Core i Marketplace.

Konzultacije za EOSC Višegodišnji radni plan 2025. - 2027. u tijeku su do 4. travnja 2023., a otvorene su za članove i promatrače Udruge EOSC-a. Rezultati konzultacija objavit će se ovog ljeta.

Paralelno s tim, objavljen je prvi EOSC-ov natječaj za izgradnju i implementaciju operativne, sigurne EOSC infrastrukture u oblaku. To je ključna prekretnica u krajoliku EOSC-a i postavlja osnovu za tranziciju iz provedbe EOSC-a koja se sada temelji na bespovratnim sredstvima Europske komisije, što može biti teško održivo na duži rok, u provedbu EOSC-a koja se oslanja na održivije sheme financiranja. Rezultati natječaja znat će se u jesen 2023. godine.

Osim toga, 2023. bit će ključna godina za definiranje budućeg modela upravljanja i financiranja za EOSC nakon 2027.:

 • Kakvo upravljanje trebamo za Savez EOSC-a nakon 2027.?
 • Koji će izvori financiranja i alati pokrivati pojedine operacije/razvoj EOSC-a?
 • Trebamo li razviti aktualno partnerstvo u budućem Okvirnom Programu 10?

Ovo će biti pitanja koja prate ovogodišnji rad za trenutačno tripartitno upravljanje EOSC-a.

Kako se prati napredak EOSC-a?

Za planiranje budućih aktivnosti bitno je razumjeti što je do sada postignuto. Sva partnerstva Obzor Europa (uključujući EOSC) imaju referentni okvir za praćenje koji se temelji na općim, specifičnim i operativnim ciljevima njihovih strateških planova, čime se omogućuje praćenje napretka prema postizanju specifičnih ciljeva Partnerstva. Partnerski odbor EOSC-a odobrio je Okvir za praćenje partnerstva EOSC-a („EOSC Partnership Monitoring Framework“) u travnju 2022.

Sastoji se od četiri sloja praćenja:

 • pokazatelji za praćenje spremnosti EOSC-a, koje su razvili predstavnici EOSC-a država članica i pridruženih zemalja (Upravni odbor EOSC-a). Ovi pokazatelji upotrebljavaju se za „mjerenje“ razvoja/prihvaćanja politika otvorene znanosti i EOSC-a i nacionalnih ulaganja povezanih s otvorenom znanosti i EOSC-om u Europi. Prikazuju se u alatu EOSC Observatory, programu za prikupljanje podataka o politikama koji je razvio projekt EOSC Future.
 • pokazatelji za praćenje Partnerstva EOSC-a, koje je razvila Udruga EOSC, s ciljem praćenja provedbe EOSC-a putem ključnih pokazatelja uspješnosti.
 • pokazatelji za praćenje „doprinosa“ Partnerstvu EOSC-a, koje je razvila Udruga EOSC, a prikupljaju se od njezinih članova na godišnjoj osnovi.
 • pokazatelji za praćenje ekosustava EOSC-a (ovaj sloj još se definira).

Što države poput Hrvatske mogu učiniti u i za EOSC?

EOSC je još uvijek u fazi izrade. Iako je nekoliko aktivnosti u tijeku, mnoge korake tek treba poduzeti, i zato Udruga EOSC (EOSC Association) poziva sve aktiviste u okviru Otvorene znanosti i EOSC-a da se pridruže našim naporima u poduzimanju sljedećih koraka.

Postoje različiti mehanizmi angažmana, a svaki pojedinačni doprinos može napraviti razliku. Nacionalni tripartitni događaj Croatia EOSC-a (Croatia EOSC National Tripartite Event) koji će se održati 30. ožujka 20203. godine u sklopu konferencije Dani e-infrastrukture Srce DEI 2023 predstavlja priliku za detaljnije istraživanje mogućnosti angažmana.