Najavljujemo drugu pozvanu predavačicu

Ann Harding
Ann Harding radi u organizaciji SWITCH koja omogućuje različite IT-usluge akademskoj zajednici u Švicarskoj, članica je AAI tima te je više puta vodila razvoj sustava elektroničkih identiteta u okviru projekata GÉANT. Na konferenciji DEI 2018 održat će pozvano predavanje na temu uloge i važnosti sustava elektroničkih identiteta u akademskoj i istraživačkoj zajednici.

Najavljujemo prvog pozvanog predavača

Olivier Verscheure
Olivier Verscheure ravnatelj je Švicarskog centra za znanost o podacima (Swiss Data Science Center). Na konferenciji Dani e-infrastrukture 2018 držat će predavanje na temu znanost o otvorenim podacima.