Mjesto

Konferencija Srce DEI 2024 održavat će se 16., 18. i 19. travnja 2024. godine na dvije lokacije:

Zgrada Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Ulica Radoslava Cimermana 88 (SEECEL) - 18. i 19. travnja

Sveučilišni računski centar Srce, Josipa Marohnića 5 - 16. travnja