Mjesto

Konferencija Srce DEI 2024 održavat će se od od 16. do 18. travnja 2024. godine na dvije lokacije:

Zgrada Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Ulica Radoslava Cimermana 88 (SEECEL)

Sveučilišni računski centar Srce, Josipa Marohnića 5