Pozvani predavači

dr. sc. Ivan Güttler

Dr. sc. Ivan Güttler

Svoju profesionalnu karijeru dr. sc. Ivan Güttler započeo je kao znanstveni novak na Državnog hidrometeorološkom zavodu (DHMZ). Od 2009. do 2014. godine, radio je na projektu Klimatske varijacije i promjene i odjek u područjima utjecaja, a nakon uspješno obranjenog doktorata, na temu Sustavne pogreške u regionalnim klimatskim modelima u nižoj atmosferi, nastavlja svoj rad posvećen istraživanju klime i klimatskih promjena, istovremeno radeći i na podizanju svijesti javnosti o utjecajima klimatskih promjena na zdravlje, gospodarstvo, infrastrukturu i okoliš. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova, a rezultati njegovog istraživačkog rada doprinijeli su daljnjem razvoju i unaprjeđenju klimatskih modela te spoznaja o klimatskim varijacijama i promjenama. Za svoj znanstveni doprinos dobio je brojne nagrade i priznanja, uključujući Dekanovu nagradu (2007.), Nagradu Europskog meteorološkog društva - YSCAs (2010.), Godišnju nagradu znanstvenim novacima u području prirodnih znanosti (2013.), te Nagradu Hrvatskog meteorološkog društva - mlada nada hrvatske meteorologije (2014.). Tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije (2020.), dr. sc. Güttler je aktivno sudjelovao u klimatskim pregovorima, a bio je i član hrvatskih delegacija na konferencijama Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama  - COP23, COP25, COP26 i COP27. Od 2022. godine, obnaša funkciju hrvatske kontakt osobe za IPCC, Međuvladin panel o klimatskim promjenama. Angažiran je u različitim radnim skupinama, uključujući Radnu skupinu za međunarodna okolišna pitanja - klimatske promjene, Radnu skupinu za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje EU 2021. – 2027. – Zelena Hrvatska te Radnu skupinu za izradu Akcijskog plana prilagodbe na klimatske promjene. Tijekom svog mandata zamjenika glavne ravnateljice DHMZ-a, snažno je podržao najveće modernizacijske napore u povijesti DHMZ-a kojima su modernizirane meteorološka i hidrološka mreža, te mreža za trajno praćenje kvalitete zraka. Time je dodatno unaprijeđena kvaliteta rada i produkata DHMZ-a te postavljeni temelji za novi strukturni projekt “Jačanje sustava praćenja klimatskih promjena i njihovih posljedica” koji uključuje i planove izgradnje nove zgrada DHMZ-a koja će na jednom mjestu objediniti sve službe, laboratorije i djelatnosti, pružajući jedinstveno središte za meteorološka i hidrološka istraživanja i usluge. Kao novoimenovani glavni ravnatelj, od 1. siječnja 2024. godine, dr. sc. Ivan Güttler nastavit će s modernizacijom i provođenjem ključnih reformi, s ciljem unaprjeđenja usluga DHMZ-a u vremenu sve izraženijih klimatskih promjena koje zahtijeva kvalitetnije, brže i pristupačnije hidrometeorološke informacije i proizvode. Svojim stručnim znanjem i iskustvom, dr. sc. Güttler, također doprinosi  i obrazovanju budućih stručnjaka u području meteorologije predajući na Odsjeku za geofiziku, Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, mentorirajući  studente u izradi njihovih diplomskih i doktorskih radova, te aktivno sudjelujući u evaluaciji studentskih radova kao član različitih fakultetskih povjerenstava. 

Denise Whitelock

Profesorica Denise Whitelock direktorica je Instituta obrazovnih tehnologija na Otvorenom sveučilištu (UK). Predaje kolegij Tehnološki potpomognuto učenje (engl. Technology Enhanced Learning) i ima  više od 25 godina iskustva u primjeni umjetne inteligencije za dizajniranje, istraživanje i evaluaciju online i računalnog učenja u visokom obrazovanju. (engl. computer based learning)

Trenutno u projektu “Skills for Prosperity” vodi inovativni istraživački program koji podupire kenijsku vladu u omogućavanju kvalitetnog I otvorenog obrazovanja (uključujući obrazovanje na daljinu) kroz obuku 320 zaposlenika na 37 javnih sveučilišta.

Vodila je grupu stručnjaka iz Ujedinjenog Kraljevstva koji su zajedno s ostalim partnerima sudjelovali u projektu Adaptive Trust e-Assessment System for Learning” (TeSLA). Cilj projekta TeSLA bio je definirati i razviti sustav e-ocjenjivanja koji osigurava polaznicima  autentikaciju i autorstvo u online i blended okruženjima za učenje, izbjegavajući vremenska i prostorna ograničenja koja postoje kod ispitivanja uživo.

Profesorica Denise Whitelock ujedno je i urednica časopisa “Open Learning: The Journal of Open, Distance & e-Learning”. Njezin rad dobio je međunarodno priznanje te je predavačica na gostujućim katedrama na Autonoma University, Barcelona i na i British Universityu Dubaiju.

Trenutno je članica Upravnog odbora i potpredsjednica za istraživanja organizacije EDEN Digital Learning Europe te članica Akademije društvenih znanosti Ujedinjenog Kraljevstva.

Potpuni popis publikacija

Važni linkovi: