Preliminarni program

Objavili smo preliminarni program za konferenciju Srce DEI 2024.

Utorak, 16. travnja 2024.

Srce, J. Marohnića 5

9:00 - 10:30

Radionica
“Vrijednosti usluga Srca i referentni model poslovanja visokih učilišta”

 

Radionica
“Radionica o aktivnosti Radionica”

10:30 -11:00 Pauza
11:00 - 11:45

Radionica
“Obrada NGS podataka programskim paketom QIIME2 na platformi Galaxy: primjeri iz prakse (mikrobiom vode, biofilma i probavila)“ (1/2)

Radionica
“Digitalne svjedodžbe, diplome i dopunske isprave u ISVU”

Radionica
“Izrada DOCX predloška za konverziju u JATS XML”

11:45 - 12:30

Radionica
“Praćenje poslijediplomskih studija u ISVU iz korisničke perspektive”

12:30 - 13:30 Pauza
13:30 - 15:00

Radionica
“Obrada NGS podataka programskim paketom QIIME2 na platformi Galaxy: primjeri iz prakse (mikrobiom vode, biofilma i probavila)” (2/2)

Radionica
“HKO u kontekstu izmijenjenih propisa u visokom obrazovanju”

Radionica
“Analiza podataka (pomoću jezika R) u istraživačkom projektu” (1/2)

15:00 - 15:30 Pauza
15:30 - 16:30

 

 

Radionica
“Analiza podataka (pomoću jezika R) u istraživačkom projektu” (2/2)

 

Srijeda, 17. travnja 2024.

Sveučilište u Zagrebu, R. Cimermana 88 (zgrada SEECEL)

8:30 - 9:30 Registracija
9:30 - 10:15 Svečano otvaranje konferencije
10:15 - 11:00 Pozvano predavanje
11:00 - 11:30 Pauza za kavu
11:30 - 13:00 Panel “Istraživački podaci – kako ih najbolje iskoristiti?”
13:00 - 14:00 Pauza za ručak
14:00 - 15:30 Tematski blok TBA Tematski blok “Europska sveučilišta - Alijansa UNIC“ Tematski blok “Znanstveno izdavaštvo i dobre uređivačke prakse“
15:30 - 16:00 Pauza za kavu
16:00 - 16:45 Radionica
“Edukacija o računarstvu visokih performansi“
Radionica
“Novosti u održavanju i razvoju virtualnih kampusa”
Radionica
“Napredno korištenje OJS-a za uređivanje časopisa”
Radionica
“Korištenja GitLab okoline”
Radionica
“CroRIS za korisnike”
16:45 - 17:30 Radionica
“Novosti u CroRIS izvještajnom sustavu”
17:30 - 19:00 Društveno događanje

 

Četvrtak, 18. travnja 2024.

Sveučilište u Zagrebu, R. Cimermana 88 (zgrada SEECEL)

8:30 - 9:00 Registracija
9:00 - 9:45 Pozvano predavanje
9:45 - 10:00 Pauza

10:00 - 11:30

Croatia National Tripartite Event (1/2) Tematski blok “AI u visokom obrazovanju” Tematski blok ”Digitalizacija visokog obrazovanja – sustav ISeVO” Tematski blok “U korak s kvantnim tehnologijama”
11:30 - 12:00 Pauza za kavu
12:00 - 13:30 Croatia National Tripartite Event (2/2) Sponzorska radionica Radionica
“Sustav AAI@EduHr - uporaba dvostupanjske autentikacije“
Radionica
“Novosti u aplikaciji Evidencija studentskih prava”
Radionica
“Pregled infrastrukture i osnove korištenja usluge VDC – Virtualni podatkovni centri” (1/2)
13:30 - 14:30 Pauza za ručak
14:30 - 16:00 Radionica
“Stjecanje kompetencija za otvoreno obrazovanje (od teorije do prakse) – rezultati projekta OpenDigCompEdu”
Radionica
“Objava zbornika konferencijskih radova u OMP-u”
Sponzorska radionica Radionica
“Priprema podataka za arhiv Digitalnog registra diploma”
Radionica
“Pregled infrastrukture i osnove korištenja usluge VDC – Virtualni podatkovni centri” (2/2)
16:00 - 16:30 Zatvaranje konferencije